Zakončení projektu Nové kino 2018-2019

12.12.2019 v KS Domeček, divadle a kině zároveň, proběhl poslední projektový den dvouletého projektu Nové kino 2018-2019. Projektu se za dva roky zúčastnilo více jak 30 provozovatelů kin, distributorů a producentů. Jsme rádi, že náš projekt provozovatel kin zajímá, a že se nám podařilo propojit segmenty kino-distribuce-produkce, které se v klasické práci v kině potkávají jen velmi ojedinělě. Kinaři tak mohli zjistit, jak opravdu vypadá práce s filmem na straně distributor, ale také jak o filmu a jeho distribuci uvažuje producent. Pro producenty a distributory naopak vznikla velmi dobrá zpětná vazba, jak se na výsledky jejich práce dívají kinaři.

Celý dvouletý projekt pak byl v rámci dotazníkového šetření velmi dobře hodnocen a většina účastníků má zájem se zapojit do pokračování projektu, které v pozměněném formě plánujeme na rok 2020 a 2021.

V současné době čekáme na výsledky grantů odboru OMA Ministerstva kultury a Státního fondu kinematografie. Pokud vše dobře dopadne, tak bychom v březnu 2020 na společném setkání všech účasníků projektu zhodnotili uplynulé dva roky a představil nový projekt Nové kino 2020-2021.

Za podporu děkujeme Ministerstvu kultury, Státnímu fondu kinematografie a dalším partnerů:

Dny evropského filmu

Anifilm

Zlín Film Festival

Ji.hlava

Prague Short Film Festival

Asociace provozovatelů kin

Unie filmových distributorů

Kreativní Evropa