Program

Nové kino 2023

1/ Zahajovací setkání v rámci Dní evropského filmu, Praha 21. 4. 2023 (Kino Přítomnost) Program a možnost registrace bude zveřejna v následujících dnech.

2/ Seminář zaměřený na dramaturgii, Kino Aero , Praha 30. – 31. 5. 2023

První den je určen pouze pro účastníky projektu, druhý den  se usktueční projekce dvou distribučních titulů včetně prezentací distirbutora pro všechny kinaře a profesní veřejnost.

3/ Seminář na Slovensku v kině Lumiėre, Bratislava říjen 2023

Dvojdenní akce, první den opět pouze pro účastníky projektu, druhý pro všechny kinaře a profesní veřejnost.

4/ 2 semináře v kinech účastníků projektu (září, listopad 2023)

Vybrána budou dvě kina účastníků, kde proběhnou první dny semináře pouze pro účastníky projektu a druhé dny projekce dvou distribučních filmů včetně prezentací distributora pro všechny kinaře a profesní veřejnost.

5/ závěrečná konference v Praze (prosinec 2023)

Otevřená konference pro kinaře, pro účastníky projektu bude pokračovat i druhý den závěrečným setkáním.

Semináře v kinech účastníků budou dvojdenní, první den bude zaměřen na provoz kin a vybrané téma (dramaturgie, technika, provoz baru/kavárny, PR, fundraising) a druhý den budou promítány v předpremiérách 2 vybrané filmy s prezentací a úvody distributorů. První den bude omezená kapacita účastníků, druhý už bude pro všechny zájemce do kapacity kina.

Konference budou pro veřejnost jednodenní, pro účastníky projektu bude závěrečná v Praze dvojdenní.

Seminář na Slovensku bude dvojdenní a to pouze pro účastníky projektu. První den bude představeno kino Lumiėre a téma dramaturgie vícesálového kina. Druhý den proběhne konference slovenských kinařů.

Kapacita projektu je 10 účastníků se vstupním poplatkem 4.000 Kč, který zahrnuje ubytování na všech seminářích a závěrečné konferenci a zajištění občerstvení.

Aktuální kapacita projektu je prakticky naplněna, ale protože bychom rádi nabídli místo na seminářích dalším kinařům, rozhodli jsme se vytvořit kategorii Náhradník. Přijímáme tedy registraci na 5 dalších účastníků, kteří v případě absence na některém ze seminářů nahradí standarního účastníka projektu. Nahrádníci budou mít možnost se účastnit seminářů i pokud budou standarními účastníky naplněny, ale musí si sami zajistit ubytovaní v místě konání.

Na druhé dny seminářů a konference bude vždy registrace pro „neúčastníky“ projektu.

Těšíme se s vámi na nové kinařské zážitky