Termíny Nového kina 2020

Aktuální termíny akcí Nového kina v roce 2020

12.3.2020 – 10:00 – 12:00, evaluace minulého ročníku + představení nového + prezentace projektu KINOSTAT2019 

15.-16.4.2020 Představení projektu na akci CinemaCzech 2020.

DEF 23.4.2020 (Praha)

Anifilm Liberec, 5.-10.5.2020, prezentace 6.5. – Konference 21.5.2020

(ubytování buď od 5.-7.5.2020 nebo od 6.-8.5.2020)

Zlín, 29.5.-6.6.2020, prezentace 30.5. – Konference 18.6.

(ubytování od 29.-31.5.2020)

Jihlava, 27.10.-1.11.2020, předběžně 29.10. – Konference 12.11.2020

(ubytování 28.-30.10. variantně 29.-31.10.2020)