Nové kino na Zlín Film Festivalu 31. 5. – 2. 6. 2024

Nové kino se ve svém novém ročníku vrátilo k prezentaci na industry aktivitách filmových festivalů a prvním z nich je Zlín Film Festival .

Zde se budou účastníci projektu zapojovat do industry aktivit festivalu, sdílet na workshopech své zkušenosti z provozu kin a také se věnovat filmů, které jsou na Festivalu to nejdůležitější.

Hlavní aktivitou bude pak náš nový projekt, který jsme nazvali „Poznej svého kinaře“ v rámci kterého se mohou jak filmoví profesionálové, tak festivalová veřejnost, dozvědět jak kina fungují, jak si zajistit nasazení svého filmu do programu, nebo obecně jak kina vybírají a propagují svůj program. Projekt je koncipován jako diskusní panel se základní prezentací v úvodu. K dispozici budou kinaři, účastníci projektu Nové kino.

Projekt se ukuteční v neděli 2. 6. 2024 od 11:00 do 12:30 v Kongresovém centru. Více informací na webu FESTIVALU.