Nové kino 2014 CZ

Projekt Nové kino CZ, tentokrát edice roku 2014 se nakonec uskuteční a to ještě do konce tohoto roku. Na projekt se nám nakonec podařilo sehnat finanční podporu z Ministerstva kultury a tak můžeme opět přinést provozovatelům kin zajímavé informace a hlavně zhodnocení jejich zkušeností z prvního ročníku projektu.

Projekt bude mít jinou strukturu než první ročník, kdy naše snaha byla v co nejdetailnějším seznámením se všemi aspekty provozu kina formou přednášek a workshopů. Nový ročník a doufáme že spíše ročníky, bude spočívat v celodeních seminářích v různých kinech po ČR, kde bude hlavním prezentátorem provozovatel kina (může být více osob), který bude provádět skupinu maximálně 20 účasníků projektu po svém kině a bude jim prakticky ukazovat, jak kino přistupuje k jednotlivým činostem v jeho provozu. Druhým aktérem je skupina účastníků, která aktivně vstupuje do této prezentace a přináší do ní své zkušenosti a komentáře. Třetí akterém je moderátor (Petr Vítek, Radim Habartík), který v tuto interakci moderuje a doplňuje ji o informace a postřehy, která nebyli zmíněny. Tímto způsobem získá provozovatel kina zpětnou vazbu od 21 profesionálů a 21 profesionálů se seznámí s provozem jiného kina a s jeho přístupem k provovozu.

Semináře budou probíhat v těchto termínech a městech vždy od 10:00 – 16:30

14.10. Bio Central, Hradec Králové

23.10. Kino Aero, Praha

11.11.  Kino Jitřenka, Semily

4.12. Kino Světozor, Praha

17.12. Kino Scala, Brno

Prezentace kina by měla zahrnovat tyto oblasti:

1/ Základní informace o kině a jeho pozici ve městě a okrese

2/ Statistiky, ekonomika provozu

3/ Marketing

4/ Služby pro diváky

5/ Průbeh projekce a její kvalita

6/ Dramaturgie

7/ Propagace (indoor, outdoor, web, tištěné materiály)

8/ Budoucí rozvoj kina

Akreditační poplatek na všechny semináře činí 3.000,-Kč a do 30.9.2014 mají možnost se přihlásit původní účastnící projektu, od 1.10. ostatní zájemci. Akreditace je přenosná a může tedy jezdit jakýkoliv zástupce za kino. Přednostně budou akreditování provozovatelé kin.

Veškeré další informace pište na info@novekino.cz