Kino 2024 v rámci Dní evropského filmu 5. 4. 2024

5. 4. 2024 od 10:00 se uskuteční v pražském kině Přítomnost „každoroční“ seminář Kino 2024 určený pro kinaře, distributory a filmové profesionály.

PROGRAM

10:00 – 10:30 Snídaně

10:30 – 11:00 Zahájení Nového kina 2024-2025 (Petr Vítek, Nové kino)

11:00 – 11:40 Wiki Loves Film (Pavel Bednařík a Jan Beránek, Wikimedia)

11:40 – 12:30 Reflexe po filmu, jako způsob vzdělávání (Veronika Zavřelová, Aeroškola)

12:30 – 13:00 Oběd

13:00 – 13:40 Kultura kulturního PR (Lucie Šplíchalová, Piart Lab

13:40 – 14:30 Kina v letech 2023/2024 (Dan Krátký, Asociace provozovatelů kin)

14:30 – 15:00 Networking

 Účast prosím potvrďte na e-mail: barbora@eurofilmfest.cz 

Anotace programu:

Reflexe po filmu, jako způsob vzdělávání

Autorka prostřednictvím prezentace a navazujících praktických simulací představí koncepci metodických materiálů a navazujících aktivit, která vznikla v Aeroškole, ve  spolupráci s projektem Školní projekce. Krom klasických písemných metodik, představí také možnost jejich lektorského využití pro tematicky jasně vymezené reflexe filmů přímo v sále, bezprostředně po projekci. Vzhledem k úzkému napojení na pracovní listy jde o lektorsky snadno zvládnutelný model. Žákům poskytuje možnost promyslet film i po jiné, než dějové lince. Beseda může ale také pomoci uvidět vzdělávací obsah a potenciál filmu doprovázejícímu učiteli, který pak snadněji sáhne i po písemném zpracování metodik a využije film ještě ve výuce mimo kino.


Mgr. Veronika Zavřelová –
 Pravidelně, již 9 let, lektoruje a sestavuje víkendové programy pro nejmenší v kině Aero a Bio Oko. S Aeroškolou spolupracuje i jako lektorka animačních workshopů a programů pro děti v kinech. Je hlavní autorkou koncepce metodických materiálů k filmům distribuovaných společností Aerofilms a koordinátorkou jejich tvorby. Mimo Aeroškolu pracuje jako učitelka výtvarné výchovy na Základní umělecké škole, Praha 7, Šimáčkova 16, kde je zvyklá vést všechny věkové kategorie až po seniorský věk a pracovat v mnoha technikách včetně knihařiny, která je jejím koníčkem.

Kultura kulturního PR

Ve svém příspěvku se bude věnovat několika praktickým příkladům a zkušenostem ze svých projektů se zaměřením na klíčovou otázku, jak je důležité určit si správnou cílovku a následně zvolit efektivní cesty, jak ji oslovit a hlavně aktivovat.

Lucie Šplíchalová se pohybuje v oboru PR od roku 2007. Spolupracovala s řadou kulturních projektů (United Islands, The Tap Tap, Moon50: Zpátky na Měsíc, filmy Adam Ondra – Posunout hranice a Rekonstrukce okupace ad.), neziskových organizací (Nadace OSF, Nadace Vodafone, Post Bellum, NPI ČR ad.). Věnuje se také komerčním subjektům (Swappie, TGS, Algotech, Sipral ad.).