Jaké bylo Nové kino 2020 a jaké bude to v roce 2021?

Přes komplikovanou situaci v roce 2020 se nám podařilo uskutečnit velkou část naplánovaného programu. Setkali jsme se na seminářích v Praze v rámci Dní evropského filmu, ve Zlíně na Zlín Film Festivalu a na podzim přesunutém Anifilmu. Online jsme se viděli v Ji.hlavě. Také jsme se mohli potkat s ostatními kinaři na projektových dnech, a to v Brně v Univerzitním kině Scala na semináři o 14 denním programování a v Prostějově v Kině Metro 70 na semináři o provozu a fungování kaváren a barů v kinech. Díky podzimnímu lockdownu se nám nepodařilo realizovat projektový den se zaměřením na techniku a technologie, ale rozhodli jsem se, že ho realizujeme hned, jak to hygienické podmínky dovolí a bude společný pro nové účastníky projektu, kteří se přihlásí do ročníku 2021.

Pokud nám to situace dovolí, chtěli bychom ročník 2021 realizovat stejně, jako ten v roce 2020. Tedy setkání na festivalech ve Zlíně, Liberci, Jihlavě a nově také na festivalu Finále Plzeň. Zahajovali bychom na Dnech evropského filmu. Proběhnout by měly minimálně 3 projektové dny. Doufáme, že se nebudeme muset přesunovat do online světa, ale i to bychom měli zvládnout.

Aktuálně máme kina zavřená bez jakéhokoliv výhledu na následující měsíce a abychom zabránili trudomyslnosti, rozhodli jsme se v rámci Nového kina spustit projekt #ukazsvojekino, kde budou kinaři na online platformě představovat ostatním kinařů, ale také filmovým profesionálům a veřejnosti, jak jejich kina fungují. Krátká, maximálně hodinová online setkání by měla být podporou a inspirací mezi kinaři. Parametry projektu budou zveřejněny během první poloviny ledna 2021. První online setkání bychom chtěli realizovat v druhé půlce ledna 2021. Těšíme se, že se s kinaři zase uvidíme a po prezentacích bude čas na diskuse, které se doufáme během roku změní opět v ty reálné, fyzické.

Petr Vítek