IV. seminář: KVALITA PROPAGACE A PROSTORU

18.9.2012 se uskuteční IV. seminář v rámci projektu Nové kino 2012 na téma:

KVALITA PROPAGACE A PROSTORU

Jak budovat kino coby příjemný a funkční sociální prostor, jak pracovat s novými médii při propagaci, výstavní činnost.

Pokračování dramaturgie – alternativní obsah

Určeno pro: vedoucí kina, dramaturg, PR

Přednášející: Petr Vítek, Ivo Andrle, Marian Plieštik, Jiří Šebesta, Pavel Rajčan