Program

12.4.2018                   Představení projektu na festivalu Dny evropského filmu v Praze

2.-3.5.2018                Festival animovaného filmu Anifilm v Třeboni

25.-27.5.2018            Mezinárodní festival pro děti a mládež Zlín

25.-26.10.2018          Festival dokumentárních filmů Ji.hlava

Mezi festivaly proběhnou 3 setkání nad projekty účastníků v Praze.

Vyhodnocení prvního roku proběhne na festivalu Krátkých filmů Praha v lednu 2019.