Program

10.4.2019                  Představení projektu na festivalu Dny evropského filmu v Praze

8.-9.5.2019                Festival animovaného filmu Anifilm v Třeboni

30.-31.5.2019            Mezinárodní festival pro děti a mládež Zlín

25.-26.10.2019          Festival dokumentárních filmů Ji.hlava

Mezi festivaly proběhnou 4-6 setkání nad projekty účastníků v Praze.