O projektu

Projekt Nové kino, který již více jak 6 let realizujeme v Česku a na Slovensku se dostává do nové fáze. Rozhodli jsem se k intenzivnějšímu propojení vzdělávacích aktivit pro provozovatele kin s tematicky zamřenými filmovými festivaly a k řešení konkrétních projektů, které kinaři chtějí ve svém kině realizovat.

Dnešním dnem tak otevíráme dvouletý projekt Nové kino 2018-2019. Projekt je určený pro provozovatele kin a každý rok se ho může účastnit deset kin z Česka a Slovenska.

Kina budou do jednotlivých ročníků projektu vybrána na základě předložených projektů.

Semináře budou probíhat na třech zásadních festivalech, kde se účastnící budou seznamovat s prací s jednotlivými typy filmů. Na všech festivalech bude společná prezentace účastníků v rámci industry programů, která bude veřejně přístupná a určená převážně pro provozovatel kin, distributory a producenty.

Tento rok půjde o tyto termíny a festivaly:

10.4.2019                  Představení projektu na festivalu Dny evropského filmu v Praze

8.-9.5.2019                Festival animovaného filmu Anifilm v Třeboni

30.-31.5.2019            Mezinárodní festival pro děti a mládež Zlín

25.-26.10.2019          Festival dokumentárních filmů Ji.hlava

Mezi festivaly proběhnou 4-6 setkání nad projekty účastníků v Praze.

Pro účastníky bude zajištěno ubytování v Třeboni, Zlíně a Jihlavě na 2 dny, kdy bude probíhat společná část semináře a akreditace na celou dobu festivalů. Protože bychom chtěli, aby účastníci zůstali na celou dobu festivalů, budou mít možnost využít slev na ubytování.

Roční účastnický poplatek je 4.000,-Kč.

Termín podání přihlášek je do 5.3.2019, projekty je možné odevzdat až do 15.3.2019.

Pro přihlášku a další informace si napište na info@novekino.cz

Petr Vítek

koordinátor projektu